Το όραμα : «Αφύπνιση»

«Άνοιγμα Συνειδητότητας και κατανόηση της ύπαρξής μας»

Σεμινάριο στο νησί της Πάρου τον οκτώβριο 2014 με τίτλο «Άνοιγμα Συνειδητότητας και κατανόηση της ύπαρξής μας»
Πολλά θέματα του σεμιναρίου αναλύονται διεξοδικά στο βιβλίο «ΟΜΟΡΦΙΑ» της Αμαλίας Ειρήνης Τζιμοπούλου.

Ο,τι αναφέρεται στο βίντεο βρίσκεται στο βιβλίο «Ομορφιά»
Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ.

«Δουλεύω με τον εαυτό μου»

Βιωματικό Σεμινάριο Αυτογνωσίας με τίτλο «Δουλεύω με τον εαυτό μου» στο πολυχώρο  Μπουάτ ΗΧΩ  75 στην Λεμεσό της Κύπρου στις 19-10-2013